Qualsevol persona integrant de, o relacionada amb, EVENTS, que tingui coneixement d'algun incompliment, ho haurà de posar immediatament en coneixement de l'empresa a través de la Compliance Officer. Aquesta posada en coneixement, en atenció a les circumstàncies concretes de cada cas, es podrà realitzar per les vies següents:

a. Per mitjà de l'adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte: [email protected]

b. Verbalment, comunicant l'avís directament a la Compliance Officer, que, en el cas de rebre un avís d'incompliment, haurà d'enviar ella mateixa una comunicació formal a l'adreça de correu electrònic habilitada.

c. Utilitzant el formulari a la part inferior d'aquesta pàgina on les dades personals son opcionals.

Així mateix, es podrà fer la comunicació d'incompliment per via telefònica. El telèfon de contacte és el següent: +34938048040 ext. 109

No existeixen represàlies en denúncies fetes amb bona fe
Es garanteix la confidencialitat de la persona que fa la denúncia.
Totes les denúncies sense excepció s'investiguin i s'aplica el règim Sancionador.

Formulari de denùncia