Excel·lència. El nostre compromís

La missió d'Events és fer que cada projecte sigui espectacular. Una manera d'entendre la nostra feina que ens uneix i ens compromet amb tot allò que fem, dins i fora dels actes.

 

Electrificació de la flota de vehicles
Reduïm l'impacte mediambiental dels nostres desplaçaments i muntatges perquè tinguin la mínima petjada ecològica amb una flota de vehicles amb el distintiu Ambiental de la DGT de 0 Emissions.

Patrocini CB Igualada
Col·laborem amb el primer equip de bàsquet femení del Club Bàsquet Igualada per continuar fent gran la seva llegenda.

Pla d'igualtat
Creiem en la igualtat de totes les persones, independentment del seu gènere i qualsevol altre tret personal, de pensament o ideologia. Amb el nostre Pla d’Igualtat, inscrit al registre de la Generalitat amb el número PI-REG-243-2019, treballem per eliminar la discriminació en el sector.

Agenda 2030
Fomentem i apliquem mesures per complir amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS), basats en l'Agenda 2030.

Codi ètic
Estem compromesos amb l’ètica empresarial, l’honestedat, la transperència, la professionalitat en la gestió i la millor constant. Aixñi ho recollim al nostre codi ètic que guía l’actuació de treballadors, proveïdors i col·laboradors.
Llegeix-lo aquí

Política anticorrupció
Creem, desnevolupem i consolidem polítiques comercials èticament sostenibles, que garanteixen la lliure i lleial competència en el mercat i prevenen conductes maltintencionades o contraries als nostres valors.

Segones oportunitats
Defensem la inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, mantenint un conveni amb la Fundació Àuria per a la inserció al món laboral de persones desocupades amb risc d’exclusió social i formant part del Programa Incorpora de Foment de l’ocupació de l’Obra Social “La Caixa”.

Compensació d’emissions
Adquirim crèdits de GEH del Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, seguint el Manual de bones pràctiques publicat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Certificacions ISO
Comptem amb les certificacions ISO 14001 (sobre el sistema de gestió mediambiental), ISO 9001 (sobre el sistema de gestió de la qualitat), ISO 45001 (sobre el sistema de seguretat i salut al treball de l’organització), ISO 37001 (certifica els sistemes de gestió antisuborn) i UNE 19601 (certifica el sistema de gestió de compliance penal de l'organizació).

Política de Qualitat, Medi Ambient i Seg. Salut en en Treball
Consulta-la aquí

Política de Compliance, Antisuborn i Lliure competència
Consulta-la aquí